Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Prodajalec je pravna oseba Bebolin doo, Visoče 4, 51219 Čavle, OIB: 65904691520, ki prodaja izdelke Kupcu preko spletne trgovine.

Kupec izdelka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki preko spletne trgovine kupi izdelke tako, da prodajalcu odda ponudbo za nakup posameznega in/ali skupine izdelkov prodajalca. Ti splošni pogoji poslovanja urejajo razmerja med kupcem in prodajalcem ter v zvezi s pogoji in načinom naročanja izdelkov, cenami izdelkov, pogoji in načini plačila, garancijami za pravilnost izdelka (garancija) in pogoji njegovega uporaba, pravica do pritožbe in odstopa od pogodbe, pogoji dostave, varovanje zaupnosti osebnih in drugih podatkov ter druga vprašanja v zvezi s spletno trgovino. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena v trenutku prejema potrdila prodajalca o naročilu na e-naslov kupca.

Nakup in dostava izdelkov je možna samo na območju Republike Hrvaške in Republike Slovenije.

Splošni pogoji so objavljeni na web strani www.bebolin.eu

Kupec ima možnost in je pooblaščen, da Splošne pogoje shrani ali natisne na svojem računalniškem sistemu.

Z nakupom izdelka preko spletne trgovine se šteje, da je uporabnik prebral, se z vsemi navedenimi obvestili seznanil in posledično sprejel te Splošne pogoje kot sestavni del kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh splošnih pogojev.

Kupec je lahko samo polnoletna in poslovno sposobna oseba. V imenu in za račun mladoletnih in poslovno popolnoma nesposobnih oseb lahko sklepajo pogodbe njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki, poslovno delno sposobne osebe pa lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom. Prodajalec ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom.

Kupci so dolžni ob izpolnjevanju obrazca za registracijo navesti točne, veljavne in popolne osebne podatke, v nasprotnem primeru ima Prodajalec pravico, da takemu uporabniku onemogoči dostop do ali izvajanje vseh ali dela storitev spletne trgovine. Prodajalec je prost vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala na napravah, ki omogočajo dostop do spletne trgovine in podatkih, shranjenih na istih napravah pri uporabi spletne trgovine, če bi nastala zaradi protipravnih dejanj tretjih oseb, računalniških virusov ipd. in drugih primerih, za katere ne odgovarja Prodajalec. Prav tako je prodajalec prost vsakršne odgovornosti v primeru okoliščin, ki onemogočajo uporabo spletne trgovine.

Pogoji nakupa
Spletni nakup je možen le, če se kupec prijavi na za to označenem mestu. Izdelki, ki jih je mogoče kupiti, so objavljeni na spletni strani, ob vsakem prikazanem izdelku pa so navedeni podatki o specifikaciji izdelka, ceni ter pripadajoče priloge (izjave o skladnosti, navodila za uporabo ipd.). Želeni izdelek izberete tako, da ga shranite v košarico s klikom na povezavo “Dodaj v košarico”. V kolikor kupec kupi izdelek, ki je bil medtem že prodan, bo prodajalec kontaktiral kupca, da se dogovorimo o nadaljnjem ukrepanju (vračilo vplačane cene, nakup drugega izdelka ali dostava izdelka v najkrajšem možnem času). čas, ko ga prodajalec pridobi).

Plačila
Vse navedene cene so v evrih (EUR) in hrvaških kunah (HRK), razen če ni izrecno navedeno drugače. Cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) – če je podjetje v sistemu DDV. Cene ne vključujejo stroškov pošiljanja in ostalih stroškov. Cena ne vključuje stroškov telekomunikacijskega operaterja naročnika.

Načini plačila
Plačilo po predračunu – V primeru plačila po predračunu pošljemo predračun s potrebnimi podatki za plačilo na elektronski naslov prejemnika računa. Po prejemu sredstev na naš poslovni račun bo blago poslano na naslov za dostavo.

Če kupec želi račun na firmo, se mora pred nakupom obrniti na prodajalca na e-mail: bebolin@bebolin.eu

Kupec se strinja, da lahko, če Prodajalec po lastni presoji, v primeru suma zlorabe katere koli vrste plačila, lahko in je izrecno pooblaščen, da začasno prekine katero koli tako transakcijo brez obvestila in predhodnega obvestila, in lahko preda vse relevantne informacije pristojne organe zaradi pregona morebitnih storilcev. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, razen če ni navedeno drugače (v primeru akcij in akcijskih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje ponudbe in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. Če se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa. Če kupec iz kakršnegakoli razloga ne more plačati kupnine, je prodajalec pooblaščen, da enostransko prekine nakupni proces. V tem primeru je kupec odgovoren prodajalcu za vso škodo in vse stroške, ki bi lahko nastali prodajalcu.

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti doslednost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletnem mestu. Kljub temu se lahko lastnosti izdelkov, njihovo stanje v skladišču in cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe pravočasno posodobiti podatkov na spletnem mestu. V tem primeru bo prodajalec kupca v najkrajšem možnem času obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne odražajo lastnosti izdelka.

Dostava
Naročeno blago dostavljamo preko dostavnih služb. Za vsa naročila v vrednosti 55 € ali več je dostava BREZPLAČNA. Za vsa naročila pod 55 € se dostava zaračuna 4,6 €.

V primeru, da je blago v našem centralnem skladišču, se po oddanem naročilu (v primeru plačila preko kurirja po prejetem plačilu) dostava izvede v 5-7 delovnih dneh (izjema so otoki in kraji, ki ne podpira dnevne dostave).

Če se blago nahaja na več lokacijah, se po oddanem naročilu (v primeru plačila preko kurirja po prejetem plačilu) dostava izvrši v roku 7-10 delovnih dni (izjema so otoki in kraji, kjer ne podpira dnevne dostave).

Odpoved pogodbe
Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov enostransko prekine kupoprodajno pogodbo, sklenjeno preko spletne trgovine v 14 dneh od dneva, ko je bil izdelek izročen njemu ali osebi, ki jo on določi. Kupec lahko to stori s katero koli nedvoumno pisno izjavo, ki jo pošlje prodajalcu na e-naslov, naslov ali faks prodajalca, naveden v elektronski potrditvi naročila, v kateri navede svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko. ali e-pošto in podatke o naročenem oziroma prejetem izdelku .

Rok za enostransko odpoved je 14 dni od dneva, ko je bilo blago, ki je predmet pogodbe, izročeno kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec, ki ni prevoznik.

Če kupec enostransko odpove to pogodbo, bo prodajalec vrnil denar, ki ga je prejel od kupca, BREZ stroškov dostave, brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva prejema odločitve kupca o enostranski prekinitvi pogodbe, razen če Kupec je izbral drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki jo ponuja prodajalec.

Vračilo bo izvedeno na enak način, kot je stranka izvedla plačilo. V primeru, da se kupec strinja z drugim načinom vračila vplačanega zneska, ne nosi nobenih stroškov v zvezi z vračilom.

Šteje se, da je kupec pravočasno izpolnil svojo obveznost, če blago odpošlje ali izroči prodajalcu, to je osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, pred iztekom prej navedenega roka.

Vračilo bo izvršeno šele, ko prodajalec prejme izdelek na naslov, naveden na računu. Takojšnje stroške vračila blaga krije kupec. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži s priloženo kopijo računa. Kupec odgovarja za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka.

Kupec nima pravice enostransko odstopiti od prodajne pogodbe v primerih, ki jih določa 79. člen Zakona o varstvu potrošnikov.

Stranka je odgovorna za dostop do svojega sistema in bo poskrbela za varnost uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja prodajalcu za škodo, povzročeno z nepravilnimi ali neresničnimi podatki.

V skladu 77 odstavek 5. Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom. V primeru vračila blaga, ki je bilo rabljeno, nima vse pripadajoče embalaže ali ni vzpostavljeno v prvotno stanje na dan nakupa, vam bomo zaračunali znesek v višini 50% vrednosti vrnjenega blaga. za manipulativne stroške vračila, to je minimalni znesek 15 €. V primeru vračila blaga, ki je bilo vidno rabljeno, ima prodajalec pravico vračilo v celoti zavrniti.

Obvestilo o enostranski odpovedi pogodbe
Za Bebolin d.o.o, Visoče 4, 51219 Čavle, bebolin@bebolin.eu,
Jaz, _________________________________________________ (ime in priimek kupca) iz
______________________________________________________ (naslov potrošnika: kraj, ulica, št.) izjavljam, da enostransko prekinjam pogodbo o nakupu naslednjega blaga/storitve:
____________________________________________________________ (vpišite naziv artikla)
po številki računa ali številki naročila ____________________ (vpiše se številka dokumenta).
dneva _____________________. (vnesite datum)
V _____________________ (mesto), dne _____________________. (datum).
__________________________ Podpis potrošnika (samo če je ta obrazec izpolnjen na papirju).

Potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe bo prodajalec kupcu brez odlašanja dostavil po elektronski pošti.

Dostava blaga
Prodajalec je dolžan naročeno blago dostaviti kupcu na naslov kupca ali na naslov tretje osebe, ki je naveden v ponudbi kupca. Rok dostave posameznega izdelka bo določen s povratnim elektronskim sporočilom (e-pošta) Čas dostave s strani prodajalca v takem elektronskem sporočilu za kupca je informativen in prodajalca ne zavezuje.
V kolikor dostava kupljenega blaga na naslovu, ki ga je navedel kupec, ni mogoča, ker ga trenutno ni na navedenem naslovu, se stroški naslednje dostave ter vsi ostali morebitni stroški zaradi neuspešne dostave krijejo. bremeni stranka.

Izdelek se šteje za dobavljenega, ko kupec ali s strani kupca pooblaščena oseba parafira pisno potrdilo o prejemu in ga izroči Prodajalcu ali preda dostavni službi.

Ob predaji kupljenega blaga mora kupec preveriti vsebino pošiljke za vse pripadajoče dele, navedene v specifikaciji proizvajalca. V primeru napak vas prosimo, da nas o tem obvestite čim prej, najkasneje pa v 24 urah od prevzema kupljenega blaga. Kupec je dolžan blago brez odlašanja pregledati in v roku 8 dni obvestiti prodajalca o vidnih napakah na blagu. V nasprotnem primeru prodajalec ne odgovarja za napake na kupljenem blagu. Za neznaten materialni primanjkljaj ne odgovarja.

Če ima blago vidne poškodbe, napake ali gre za blago, ki ga niste naročili, prosimo, da paketa ne prevzemate – dostavljalec nam ga bo vrnil, naša podpora strankam pa vas bo kontaktirala, da se dogovorimo za novo dostavo pravega blaga. ali morebitno vračilo v primeru, da naročeno blago, ki ga želite, ni na voljo. Za vračila, zamenjave ali reklamacije se obrnite na našo službo za pomoč strankam po elektronski pošti: bebolin@bebolin.eu.

Za vse izdelke, za katere prodajalec daje garancijo, veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu. Prodajalec jamči, da bo izdelek, ki se uporablja v skladu s priloženimi navodili in garancijskim listom, deloval brezhibno v garancijskem roku. V primeru okvare in drugih morebitnih okvar se prodajalec zavezuje, da bo izdelek v primernem roku popravil ali zamenjal v skladu z Obligacijskim zakonom. Pravica do koriščenja garancije se uveljavlja le ob predložitvi računa. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun. Garancijski list se šteje za veljavno ob predložitvi računa, ne glede na to ali je omenjeni garancijski list overjen ali ne s strani Prodajalca. Garancija ne krije okvare izdelka, ki je posledica nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja navodil. Servisiranje in prodaja nadomestnih delov za kupljeni izdelek poteka preko pooblaščenih serviserjev, ki so navedeni v garancijskem listu. Okvarjeno napravo lahko odnesete neposredno na pooblaščeni servis ali pa jo pripeljete v našo poslovalnico, mi pa jo bomo posredovali na pooblaščeni servis. V primeru, da je reklamacija »lažna« in neutemeljena, stroške diagnostike in pošiljanja blaga iz servisa nosi kupec.

Zakonsko jamstvo za stvarno napako izdelka
Po pravu EU (Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 in 422. člen Zakona o obligacijskih razmerjih) je prodajalec odgovoren za neskladnost, ki se pokaže v minimalnem roku od dve leti od dobave blaga.

Kupec jamči, da so podatki, ki jih posreduje, točni, popolni in ažurni, s sprejemom teh splošnih pogojev pa potrjuje, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za zgoraj navedene namene.

Vsa komunikacija v zvezi s postopkom naročanja in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem poteka preko elektronske pošte in/ali telefonske številke, ki jo je kupec vnesel ob registraciji.

V primeru spora pred sodiščem je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedež prodajalca.

Pritožbe strank

Prodajalec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov vsem kupcem omogoča, da reklamacijo pošljejo po pošti na naslov Bebolin doo, Visoče 4, 51219 Čavle ali po elektronski pošti na naslov bebolin@bebolin.eu, o čemer bo prodajalec obvestil Kupec prejete reklamacije.

Prodajalec bo na vse pripombe in ugovore odgovoril najkasneje v 15 dneh od dneva prejema ugovora. Da lahko Prodajalec potrdi prejem pisne pritožbe v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in nanjo odgovori, mora Kupec posredovati točne podatke za prejem le-te.

Uredba Evropske komisije št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki je v veljavi od 9. januarja 2016, je začela delovati Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma za ORS).

Potrošniki lahko uporabljajo to povezavo za čezmejne potrošniške spore. Za potrošniške spore v zvezi s trgovci iz Republike Hrvaške ta možnost ne obstaja, dokler postopek ni podprt s potrebnimi pravnimi predpisi s strani pooblaščenih organov Republike Hrvaške.

Close Moja košarica
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close

Close
Kategorije